Een geheel vrijblijvend en gratis consult

Disclaimer

Behandelmethoden en behandelapparatuur

Voor de werking van de behandelmethoden en behandelapparatuur van Cosmetisch Centrum Alkmaar bestaat (nog) geen wetenschappelijk bewijs. Er is echter evenmin bewijs dat de behandelmethoden en behandelapparatuur niet werken.

Behandelduur en aantal behandelingen

De aangegeven behandelduur en de aangegeven aantal behandelingen zijn richtlijnen gebaseerd op gemiddelden. De behandelduur en het aantal behandelingen dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken kan per individu sterk verschillen. Pas na de gratis intake kan een op uw situatie toegespitst behandelplan gemaakt worden.

Recensies over resultaten

Recensies over resultaten zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Resultaten zijn per individu verschillend en kunnen slechts worden beschouwd als richtlijn.

Foto’s en onderschriften

De foto’s zijn van ons daadwerkelijk behandelde patiënten en de onderschriften zijn waarheidsgetrouw.

Medische achtergrond

Bij het Cosmetisch Centrum Alkmaar zijn alle behandelaars gecertificeerd voor de apparatuur die gebruikt wordt gedurende de behandeling.

Algemene disclaimer

Als u een specifieke medische conditie heeft en / of als u medicijnen gebruikt is het raadzaam om uw arts te raadplegen voordat u zich laat behandelen.

Aansprakelijkheid

Cosmetisch Centrum Alkmaar is niet aansprakelijk voor het niet realiseren van het gewenste resultaat noch voor ongewenste bijeffecten of verschijnselen die mogelijkerwijs het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt door het Cosmetisch Centrum Alkmaar echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet functioneren van de website. Hoewel het Cosmetisch Centrum Alkmaar er alles aan doet om misbruik van de website te voorkomen is het Cosmetisch Centrum Alkmaar niet aansprakelijk voor berichten en/of informatie die door gebruikers van de website worden verzonden. Cosmetisch Centrum Alkmaar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er virussen voorkomen op de website. Evenmin kan het Cosmetisch Centrum Alkmaar verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het functioneren en het gebruik van websites die met deze website zijn gelinkt.
Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder foto’s, grafisch materiaal, teksten, logo’s, (handels)namen en merken, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door merkenrecht, auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of van derden. De vertoonde inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is voor gebruikers van de website niet toegestaan om de verstrekte inhoud op deze website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door inhoud aan derden door te sturen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Cosmetisch Centrum Alkmaar.

Databescherming

Het Cosmetisch Centrum Alkmaar respecteert de privacy van alle bezoekers aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe het Cosmetisch Centrum Alkmaar deze gegevens verzamelt en hoe de verzamelde gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. De op deze website verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Persoonsgegevens

Het Cosmetisch Centrum Alkmaar verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker het Cosmetisch Centrum Alkmaar toestemming om verstrekte persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zal het Cosmetisch Centrum Alkmaar gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. De verstrekte gegevens worden gebruikt om de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Het Cosmetisch Centrum Alkmaar behoudt het recht om deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

© Copyright Cosmetischcentrumalkmaar.nl 2023 | Powered by iClicks | Sitemap | Contact| Cookie instellingen
Google Beoordelingen
4.5